Forklaring av problemet


WebRTC er en protokoll som avhenger av JavaScript og kan lekke din ekte IP adresse bak din VPN eller Tor nettleser. Dette verktøyet undersøker om du er sårbar mot WebRTC IP Lekkasje.