Oppføringene på dette nettstedet er fra selskaper som nettstedet mottar kompensasjon fra. Les annonseerklæringen for mer informasjon
Vilkår og betingelser for bruk

Vilkår for bruk
Velkommen til https://www.vpnmentor.com/!

 

VED BRUK AV DETTE NETTSTEDET (“NETTSTED”), SIER DU DEG ENIG I OG BEKREFTER AT DU HAR LEST OG GODTAR DISSE VILKÅRENE FOR BRUK. HVIS DU IKKE IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, VENNLIGST IKKE BRUK DETTE NETTSTEDET. MED Å FORTSETTE BRUK AV DETTE NETTSTEDET SIER DU DEG ENIG I Å FØLGE, OG AT DU ER BUNDET, AV DISSE VILKÅRENE FOR BRUK. DISSE VILKÅRENE FOR BRUK REGULERER DIN BRUK AV SIDEN, ALT INNHOLD (SOM TEKST, DATA, INFORMASJON, MEDIA, ELLER BILDER) SOM WEBSELENSE LTD (“selskapet”) KAN GJØRE TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET (KOLLEKTIVT, “MATERIALER”). DISSE VILKÅRENE FOR BRUK ER SKREVET PÅ ENGELSK OG ER BLITT OVERSATT TIL NORSK. HVIS DET OPPSTÅR UKLARHETER ELLER UOVERENSSTEMMELSE MED DEN ENGELSKE VERSJONEN, VIL DEN ENGELSKE VERSJONEN RÅDE.

 

Dine bruk av Nettstedet skaper en juridisk avtale mellom deg og SELSKAPET og er underlagt vilkårene for avtalen som statueres i disse Vilkårene for bruk. Du erkjenner og godtar at SELSKAPET kan endre, suspendere eller avslutte (permanent eller midlertidig) tilføring av Nettstedet til deg og brukere generelt, etter SELSKAPETS eget skjønn, uten at du varsles på forhånd. Du er enig i at SELSKAPET ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart ved en slik endring, suspensjon eller avsluttning av Nettstedet. Alle slike modifikasjoner og endringer skal iverksettes fra det legges ut på nettstedet. Derfor anbefaler vi deg å se over disse vilkårene for bruk jevnlig.

 

Innhold av, og/eller meninger uttrykt på Nettstedet og i alle samsvarende kommentarer er den opprinnelige forfatterens personlige meninger, og ikke SELSKAPETS. Innholdet er kun tilført med hensikt å informere, og er ikke ment til å være en godkjennelse eller representasjon av SELSKAPET eller noen annen part. Du forstår at all informasjon (som datafiler, skrevne tekster, programvare, musikk, lydfiler eller andre lyder, fotografier, videoer eller andre bilder) som du kan ha tilgang til som en del av, eller gjennom bruk av, Nettstedet er under fullt ansvar fra personen som innholdet kom fra. Du forstår og erkjenner at Nettstedet kan være beskyttet av immaterielle rettigheter som er eid av SELSKAPET eller av andre enheter. Du kan ikke modifisere, leie, leie ut, låne, selge, distribuere eller lage derivater basert på Nettstedet, enten i sin helhet eller deler av, hvorvidt du ikke har fått spesifikk tillatelse av SELSKAPET eller eier av rettigheter til innholdet på Nettstedet, i en separat avtale.

 

Bruk av Nettstedet

SELSKAPET autoriserer deg til bruk av Nettstedet kun til personlig, ikke-kommersielt formål. Bruk av Nettstedet til offentlig eller kommersielt formål (inkluderer, uten begrensning, på et annet nettsted eller gjennom et nettverk av datamaskiner) uten uttrykkelig skriftlig avtale med SELSKAPET er strengt forbudt. Hvis du lager kopier av noe av Materialene, må du beholde alle opphavsrettigheter eller andre merknader om eierskap fra det opprinnelige Materialet. Du kan ikke modifisere, offentlig vise, offentlig utøve, eller distribuere Materialene.  Som mellom deg og SELSKAPET, SELSKAPET eier Nettstedet. Nettstedet er er beskyttet under Israelske og internasjonale lover om opphavsrett. All uautorisert bruk av Nettstedet kan være overtredelse av opphavsrett-, merkevare- eller andre lover.

 

Du godtar å bruke Nettstedet kun for formål som er tillatt av (a) Vilkårene for bruk og (b) gjeldende lover, forskrifter eller generelt akseptert praksis eller retningslinjer i de relevante jurisdiksjonene. Du godtar spesifikt å ikke få tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) Nettstedet gjennom noen noen automatisert form (inkluderer bruk av “scripts” eller webcrawlere). Du godtar at du ikke vil delta i noen aktiviteter som kan hindre eller forstyrre Nettstedet. Med mindre du har fått spesifikk tillatelse til å gjøre det gjennom en separat avtale med SELSKAPET, du aksepterer at du ikke vil gjenskape, duplisere, kopiere, selge, handle eller videreselge Materialene for ethvert formål. Du er enig i at du er eneansvarlig for (og at SELSKAPET ikke har noe ansvar overfor deg eller noen tredjepart for) brudd på dine forpliktelser under Vilkårene for bruk og for konsekvensene (inkluderer alle tap eller skader som SELSKAPET kan lide) av slike brudd.

 

SELSKAPET forbeholder seg retten (men har ingen forpliktelser) til å forhåndsvise, gjennomgå, flagge, filtrere, endre, nekte eller fjerne alt innhold fra Nettstedet.

 

Adgang

Du er ansvarlig for å opprettholde hemmeligheten til ditt passord til Nettstedet, og du er eneansvarlig for alle aktiviteter som foregår med ditt passord. Du godtar å varsle SELSKAPET med en gang det forekommer uautorisert bruk av ditt passord eller andre brudd på sikkerhet relatert til Nettstedet. SELSKAPET forbeholder seg retten til å kreve at du endrer ditt passord hvis SELSKAPET tror at ditt passord ikke lenger er sikkert.

 

Forbudt bruk

Du godtar å ikke bruke Nettstedet (a) på en måte som bryter noen gjeldende lov, forskrift, regel, ordre, traktater, eller andre lover; (b) forstyrre tredjeparters rettigheter; (c) å etterligne enhver person eller enhet eller på andre måter feilaktig framstille din tilknytning til en person eller enhet; or (d) å forstyrre eller hindre Nettstedet eller servere eller nettverk koblet til Nettstedet. Du godtar videre å ikke (1) bruke data mining, roboter, eller lignende metoder for datainnsamling eller ekstraksjon i forbindelse med Nettstedet; eller (2) prøve å få uautorisert tilgang til noen del av Nettstedet eller noen andre kontoer, datasystemer, eller nettverk koblet til Nettstedet, enten gjennom hacking, passord-mining, eller andre midler.

 

Avslutning

SELSKAPET kan avslutte, suspendere, eller endre din registrering med, eller tilgang til, hele eller deler av Nettstedet, uten varsel, når som helst og uansett årsak. Du kan avslutte din deltagelse på og tilgang til Nettstedet når som helst. Hvis du bryter noen av disse Vilkårene for bruk, vil din autorisasjon til bruk av nettstedet avsluttes automatisk, og du godtar å umiddelbart ødelegge alle nedlastede eller trykt innhold hentet fra Nettstedet (og eventuelle kopier av det).

 

Ansvarsfraskrivelse

NETTSTEDET LEVERES “SOM DET ER” OG “SOM TILGJENGELIG” OG VI (ETTERTRYKKELIG FRASKRIVER OSS ANSVAR FOR GARANTIER OG BETINGELSER AV NOEN SLAG, OM DET UTTRYKKES ELLER ANTYDES, INKLUDERT GARANTIER OG BETINGELSER OM SALGBARHET, BRUKBARHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, TITTEL, STILLE NYTELSE, NØYAKTIGHET,  ELLER IKKE-KRENKELSE. VI GIR INGEN GARANTI FOR AT GJELDENDE NETTSTED: (A) VIL MØTE DINE KRAV (B) VIL VÆRE TILGJENGELIG PÅ EN UAVBRUTT, RETTIDIG, SIKKER, ELLER FEILFRI BASIS; ELLER (C) VIL VÆRE NØYAKTIG, PÅLITELIG, FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIG KODING, KOMPLETT, JURIDISK, ELLER TRYGG.

 

PÅ GRUNN AV INTERNETTS IBOENDE NATUR, KAN VI IKKE GARANTERE AT INFORMASJON, GJENNOM OVERFØRING GJENNOM INTERNETT ELLER UNDER LAGRING I VÅRE SYSTEMER  ELLER GENERELT I VÅR BESITTELSE, VIL VÆRE HELT SIKRET FRA INNTRENGING FRA ANDRE, SOM FOR EKSEMPEL HACKERE. SELSKAPET TAR IKKE ANSVAR FOR NOEN FEIL, UTELATELSER, AVBRUDD, SLETNINGER, DEFEKTER, FORSINKELSER I DRIFT ELLER OVERFØRING, FEIL PÅ KOMMUNIKASJONSLINJER, TYVERI ELLER ØDELEGGELSE ELLER UAUTORISERT TILGANG TIL, ELLER ENDRINGER AV,  BRUKERINNHOLD. SELSKAPET ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN PROBLEMER ELLER TEKNISKE BRUDD PÅ NOEN TELEFONNETTVERK ELLER LINJER, ONLINE DATASYSTEMER, SERVERE ELLER LEVERANDØRER, DATAUTSTYR, PROGRAMVARE, ELLER MISLYKKEDE E-POST PÅ GRUNN AV TEKNISKE PROBLEMER ELLER TRAFIKKSTOPP PÅ INTERNETT ELLER NOEN AV DE GJELDENDE NETTSTEDENE ELLER KOMBINASJON AV DISSE, INKLUDERT SKADER PÅ BRUKERES ELLER PÅ NOEN SIN PERSONLIGE DATA RELATERT TIL ELLER RESULTAT AV DELTAGELSE ELLER AKTIVITETER PÅ GJELDENDE NETTSTEDER ELLER NEDLASTINGER AV MATERIALER. DU FORSTÅR AT DERSOM DU LASTER NED NOE MATERIALER, SÅ GJØR DU DET PÅ EGEN RISIKO. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER SELSKAPET ANSVARLIG FOR NOEN TAP ELLER SKADER, INKLUDERT PERSONLIG SKADE ELLER DØDSFALL, RESULTERENDE FRA BRUK AV GJELDENDE SIDER, NOE INNHOLD UTGITT PÅ ELLER GJENNOM GJELDENDE SIDER, ELLER HANDLINGER AV NOEN BRUKER PÅ GJELDENDE SIDER, ENTEN ONLINE ELLER OFFLINE.

 

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSER AV UNDERFORSTÅENDE GARANTIER, SÅ OVENFOR NEVNTE UTELUKKELSER KAN VÆRE AT IKKE GJELDER FOR DEG.

 

VENNLIGST SØRG FOR Å GJENNOMGÅ ANDRE ANSVARSFRASKRIVELSER FUNNET PÅ NETTSTEDER SOM FOR ANMELDELSER, EIERSKAP, AFFILIATER OG LIGNENDE.

 

Ansvarsbegrensninger

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL SELSKAPER VÆRE ANSVARLIG FOR (A) NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, KONSEKVENSIELLE, STRAFFBARE, ELLER EKSEMPLARISKE SKADER ELLER (B) NOEN SKADER SOM HELST SOM OVERGÅR ETT TUSEN AMERIKANSKE (US$1,000.00) DOLLAR (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNINGER, DE SOM ER RELATERT TIL TAP AV OMSETNING, TAPT FORTJENESTE, TAP AV GODVILJE, TAP AV BRUK, AVBRUDD I DRIFT, ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP), SOM STAMMER FRA ELLER I TILKNYTNING TIL NETTSTEDET (INKLUDERT, UTEN BEGRENSING, BRUK, HINDRET BRUK, ELLER SOM RESULTAT AV BRUK AV NETTSTEDET),OM SLIKE SKADER ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT, STATUETT, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI OG SELV OM NOEN ANNEN SELSKAPSPART HAR BLITT RÅDET (ELLER BURDE VISST) OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER.

 

Brukerinnlegg

Enkelte området på Nettstedet kan tillate at du gir tilbakemelding, beskjeder, eller andre  materialer (hver, et “Brukerinnlegg). SELSKAPET kan, men er ikke forpliktet til å, forhåndsvise Brukerinnlegg eller overvåke ethvert område på Nettstedet hvor Brukerinnlegg kan bli sendt inn. Du godtar at du er eneansvarlig for alt din bruker sender inn. SELSKAPET er ikke pålagt å være vert, vise, eller distribuere noen Brukerinnlegg på eller gjennom Nettstedet og kan fjerne når som helst eller nekte Brukerinnlegg av hvilke som helst grunn. SELSKAPET er ikke ansvarlig for tap, tyveri, eller skader av noen slag på noen Brukerinnlegg. SELSKAPET ønsker ikke å motta noen Brukerinnlegg som er konfidensielle. Du forstår og godtar at alle Brukerinnlegg vil bli ansett som ikke-konfidensielle og ikke-proprietære og at SELSKAPET vil stå fritt til å bekjentgjøre dine Brukerinnlegg til tredjeparter uten noen tillitsforpliktelse fra mottakerens side. Ved å sende inn et Brukerinnlegg, bekrefter og garanterer du at: (i) du er myndig og har tilstrekkelige rettigheter i alle Brukerinnlegg lagt ut, lastet opp, sendt inn eller på annen måte gjort tilgjengelig av deg til å gi rettighetene nevnt i disse Vilkårene for bruk; (ii) til det beste av din kjennskap, bryter ikke dine Brukerinnlegg (s) noen lover eller forskrifter; og (iii) til det beste av din kjennskap krenker ikke dine Brukerinnlegg (s) tredjeparters rettigheter, inkludert, opphavsrett, patent, varemerke, designrett eller andre immaterielle rettigheter eller eierskapsrett av noe slag.

 

Personvern

Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til våre brukere, derfor håndterer og lagrer vi brukerdata utelukkende med formål å levere og bemyndige Tjenestene. For mer informasjon om vår datapraksis, vennligst se vår personvernerklæring på https://www.vpnmentor.com/privacy-policy/

 

Lenker til tredjeparts nettsteder

Noen lenker til på Nettstedet kan lenke til tredjeparts nettsteder. Slike lenker er kun gitt for din beleilighet. Hvis du bruker slike lenker vil du forlate Nettstedet. SELSKAPET er ikke forpliktet til å gjennom slike tredjeparts nettsteder, har ikke kontroll over slike tredjeparts nettsteder, og er ikke ansvarlig for noen slike tredjeparts nettsteder eller dets innhold (eller produkter, tjenester, eller innhold gjort tilgjengelig gjennom det samme). Derfor, SELSKAPET støtter ikke eller gir noen uttalelser om slike tredjeparts nettsteder, informasjon, programvare, produkter, tjenester eller materialer funnet der eller noen resultater som kan oppnås gjennom dem. Hvis du bestemmer deg for å bruke tilgangen til slike tredjeparts nettsteder lenket fra SELSKAPETS Nettverk, gjør du det på helt egen risiko.

 

Fremgangsmåte for påstand om overtredelse

SELSKAPET respekterer andres immaterielle rettigheter. Deretter har SELSKAPET en policy om å fjerne Brukerinnlegg som bryter lov om opphavsrett, suspenderer tilgang til Nettstedet (eller noen del derav) til enhver bruker som bruker Nettstedet i strid med lov om opphavsrett og/eller avslutning under passende omstendigheter kontoen til enhver bruker som bruker Nettstedet i strid med lover om opphavsrett. I samsvar med gjeldende lov har SELSKAPET implementert prosedyrer for mottak av skriftlig melding om påstått brudd av brudd på opphavsrett og for behandling av slike påstander i samsvar med slike lover. Hvis du tror din opphavsrett eller immaterielle rettigheter har blitt krenket av Nettstedet, vennligst gi skriftlig melding til følgende adresse for varsel om påstand om overtredelse:

Din skriftlige melding må:
(a) inneholde din fysiske eller elektroniske signatur;
(b) identifisere det opphavsrettsbeskyttede verket eller annen immateriell eiendom som påstås har blitt krenket;
(c) identifiser det påstått krenkede materialet tilstrekkelig presist slik at SELSKAPET kan lokalisere materialet;
(d) inneholde tilstrekkelig informasjon som SELSKAPET kan bruke til å kontakte deg (inkludert postadresse, telefonnummer, og e-postadresse);
(e) inneholde en erklæring om at du har en god tro om at bruken av opphavsberettiget materiale og annen immateriell eiendom ikke er autorisert av eieren, eierens agent eller loven;
(f) inneholde en erklæring om at informasjonen i den skriftlige kunngjøring er korrekt; og
(g) inneholde en erklæring om at du  er autorisert å handle på vegne av opphavsrett elller annen immeteriell eiendoms eier.

 

Elektronisk kommunikasjon

Når du besøker Nettstedet eller sender e-post til SELSKAPET, kommuniserer du med SELSKAPET elektronisk. SELSKAPET kan svare deg via e-post eller ved å legge ut meldinger på Nettstedet. Du godtar at alle slike meldinger, bekjentgjøringer, og andre former for kommunikasjon som SELSKAPET gir til deg elektronisk tilfredsstiller ethvert lovkrav om at slik kommunikasjon er skriftlig.

 

Generelt

Disse Vilkårene for bruk utgjør den hele og ekslusive og endelige erklæringen om avtalen mellom deg og SELSKAPET med respekt for emnet herav, erstatter eventuelle tidligere avtaler eller forhandlinger mellom deg og SELSKAPET om slike emner.

 

Disse Vilkårene for bruk skal være underlagt loven i Israel uten hensyn til lovkonflikter og at partene herved underkaster seg ugjenkallelig den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Tel Aviv.

 

Disse Vilkårene for bruk, og eventuelle rettigheter og lisenser gitt herunder, kan ikke overføres eller tildeles av deg, men kan tildeles av SELSKAP uten begrensninger.