Fem-øyne landene (eller ni-øyne/fjorten-øyne)- Kritisk å forstå for VPN brukere

I diskusjonen om VPN-er – da spesifikt, hvem som tilbyr best personvern – så kan du ha hørt om begrepet Fem-øyne, ni-øyne, eller fjorten-øyne. Bortsett fra i å få deg til å tenke på edderkopper, så får det deg sannsynligvis til å lure på hva dette er og hvordan det relaterer til hvilken VPN du bør velge.

La oss starte med det grunnleggende: De fem øyne (ofte kalt FVEY på engelsk) er fundamentet i dette nettverket. Det er synonymt med UKUSA avtalen, som ble gjort i 1946 mellom USA og Storbritannia for deling av signaletterretning. Kort tid etter, så ble Australia, Canada og New Zealand, som alle er engelsk språklige land som styres med et lignende rettssystem, brakt med i gruppen, som er årsaken til at det kalles de fem-øyne.

Signaletterretning er etterretningsinnsamling gjennom lytting av signaler, enten gjennom kommunikasjon mellom personer eller fra elektroniske signaler som ikke direkte brukes i kommunikasjon. Siden sensitiv informasjon ofte er kryptert, så inngår også kryptoanalyse i signaletterretning, som brukes for å dechiffrere meldinger.

ECHELON er systemet (programvaren) som brukes av de fem nasjonene for å tjuvlytte på folk. Systemet ble utviklet under andre verdenskrig og ble opprinnelig brukt til å overvåke Sovjetunionens og Østblokkens militærkommunikasjon. Avisen The Guardian oppsummerte ECHELON som «et globalt nettverk av elektroniske spionstasjoner som kan tjuvlytte på telefoner, fax-maskiner og datamaskiner. Det kan til og med spore bankkontoer. Denne informasjonen er lagret på Echelon datamaskiner, som kan beholde millioner av oppføringer på personer.» Det har, siden andre verdenskrig, utviklet seg utover sitt originale mål til å inkludere privat og kommersiell kommunikasjon. Dette er årsaken til at det er relevant for VPN brukere som ønsker å unngå at deres informasjon blir fanget opp.

Et kart som viser de fjorten-øyne landene.

Det er lover på plass som kun lar NSA utføre enkelte typer spionasje på amerikanske innbyggere. Allierte land (de i fem-øyne avtalen) har forskjellige lover og overvåkningslover. Derfor er det tider hvor det er lettere for utenlandske spionbyrå å spionere på amerikanske innbyggere, og motsatt, for amerikanske spioner å spionere på utenlandske innbyggere. Du kan se hvor insentivene fører hen, og hvorfor dette har implikasjoner for deg dersom du har en VPN – eller muligens bare bruker en server – i et av de deltagende landene.

Siden oppstarten, så har fem-øyne programmet utviklet seg til å inkludere nasjoner, kalt «tredjeparts partnere». Disse nasjonene deltar på forskjellige måter. For eksempel så tillot Danmark NSA i å installere overvåkningsutstyr på fiberoptiske kabler som går inn og ut av landet. Tilbake, så fikk Dansk etterretning tilgang på NSA sin maskinvare og teknologi. Disse landene som ble lagt til avtalen senere er kjent som ni-øyne og fjorten-øyne. Ni-øyne avtalen la til Danmark, Frankrike, Nederland og Norge, mens fjorten-øyne brakte med seg Tyskland, Belgia, Italia, Spania og Sverige. Disse landene, samt de fem originale, er alle land som du bør unngå når du velger VPN. Vi kan også gå så langt å si at du bør unngå servere i disse landene, men dette avhenger av hvor langt du ønsker å ta det.

Vi har laget en liste over de beste VPN leverandørene som befinner seg utenfor 14-øyne landene. Det er sannsynlig at din internettrafikk på et eller annet tidspunkt vil bevege seg gjennom et av de tretten-øyne landene på veg til målet, men hvis du sørger for at trafikken din ikke kommer fra et av disse landene, så vil det være til stor hjelp.

Panama
De britiske Jomfruøyer
Hongkong
Seychellene
Sveits
Slovakia
Italia
India
Israel
Ungarn

 

Var det hjelpsomt? Del det!
Del på Facebook
0
Tweet dette
0
Del hvis du mener at Google ikke vet nok om deg
0